Библиотека

Електронен каталог | Правилник | Нови книги

Библиотеката на Народно читалище „Светлина“ е създадена още с неговото учредяване, на основата на книжна сбирка от 500 книги – предимно художествена и научна литература – събрана от радетели на книгата, живеещи в ж. к. „Стрелбище“. Този първоначален библиотечен фонд (1940 г.) привлича около 150 души читатели.

Десет години по-късно – през 1950 г. библиотеката има вече 684 редовни читатели, а прочетените книги достигат 10 775 тома. Днес фондът на читалищната библиотека е близо 37 000 тома – най-богатата читалищна библиотека в район „Триадица“. Годишно в нея се регистрират около 1 000 читатели. Броят на читателските посещения е над 13 000 годишно, а броят на раздадените книги – над 25 000 тома. Библиотечният фонд ежемесечно се попълва с нови книги, за избора на които определящо е читателското търсене.

В библиотеката са обособени:

Читалня за периодика и справочна литература.

Отдел Художествена литература. В него са оформени две постоянни изложби – сбирка от минерали: „Каменни цветя“, подарък от Музея „Земята и хората“, „Да опознаем обединена Европа“, както и специалния експозиционен кът, където ежемесечно се подреждат изложби, тематични кътове и литературни витрини.

Отдел Отраслова литература. В него е представена литература от всички отрасли на знанието – философия, логика и психология, икономика, право, литературознание и т.н.

Детски отдел – диференциран за І-ва и ІІ-ра възрастова група с Детска читалня, където годишно се провеждат десетки културно-просветни изяви с децата, обучаващи се в читалището и учениците от близките училища.

Отдел „Изкуство“ с богат фонд от изкуствоведска литература, албуми, графики и пр., по темите музика, кино, театър, живопис, графика, фотография, приложни изкуства, архитектура, градоустройство.

Читалищната библиотека разполага с:

Богат справочен апарат, включващ актуални енциклопедии, речници, пътеводители, атласи, ръководства, алманаси, което позволява бързо и качествено извършване на устни библиографски справки от висококвалифициран библиотечен персонал. Стремежът към задоволяване постоянно растящите информационни потребности на читателите – учащи се и специалисти, както и многобройните справочно-библиографски справки, извършвани ежедневно (над 2 000 бр. годишно), превръщат библиотеката в съвременен културно-информационен център на район „Триадица“;

Художествена и научна литература (в т. ч. и детска), позволяваща на читателите да попълнят своите потребности от информация и художествено четиво;

Периодични издания в областта на новите информационни и комуникационни технологии, образованието, културата, политиката, литературознанието, медицината, изкуството, модата, бита и пр.
Абонамент 2017

Копирна техника (принтер, скенер, ксерокс), улесняваща работата на библиотекарите и съкращаваща времето за обслужване.

Автоматизирано обслужване, свързано с компютърна обработка на читателската картотека и наличието на електронен каталог, който спомага за осъществяване на връзка с други библиотеки и за представяне фонда на библиотеката в Интернет. От началото на 2007 г., електронния каталог е вече налице.

Интернет читалня. Библиотеката разполага и с интернет читалня. Разположена на площ от 35 кв. м., в нея има обособени пет работни места. Основната и функция е да предостави възможност за четене на периодични издания в електронен вариант. За тази цел е осигурен широкоекранен 22″ (57, 20 см) TFT LCD монитор. В читалнята се предлагат и следните услуги – ползване на интернет и MS Office, отпечатване и сканиране на документи, запис на CD.

Наред с извършване на чисто библиотечни и справочно-информационни услуги, в читалищната библиотека се обръща сериозно внимание на масовата работа с читателите, особено с децата. Трайно наложила се тенденция през последните години е силното присъствието на библиотеката в културния афиш на читалището. Ежегодният брой на културните изяви в библиотеката е средно над 50. Те са свързани главно с подпомагане учебно-възпитателния процес на училищата, намиращи се в района на читалището, чрез организиране в достъпна, развлекателна форма (с нагледни материали от библиотечния фонд) на: литературни утра („Аз съм вече читател“), лектории (по история на България – „Първо и Второ българско царство“); беседи из областта на народните традиции и обичаи („Легенда за мартеницата“, „Великденски обреди“, „Зимни обредни празници“); изложби и тематични кътове, свързани с отбелязване на бележити дати и събития; литературни витрини по повод кръгли годишнини на известни представители на българската и световна литература; срещи с писатели и пр.

Библиотеката на Народно читалище „Светлина“ има много свои приятели и почитатели от различни възрасти и с разнообразни интереси. За тях работи екип от висококвалифицирани библиотекари. Ще бъдем доволни да посрещнем и още нови читатели, за което е необходимо да знаете:

Библиотеката обслужва граждани, живущи в района на читалището – ж.к.“Стрелбище“ и ж.к.“Белите брези“. От ноември 2007 г. района на обслужване беше разширен за кварталите „Гоце Делчев“, „Мотописта“ и „Хиподрума“. За останалите квартали освен читателската такса се оставя депозит 20 лв., който се връща, след като читателят се отпише от библиотеката.

За контакти:
тел: 02/ 859-30-87

14 КОМЕНТАРА

 1. Здравейте,

  За съжаление днес 9 ноември 2018 електронния ви каталог не ми се отваря. Работи ли все още или вече не? Това е изключително полезен инструмент, който спестява много време. Надявам се да го оправите

  • Здравейте,
   Има сериозен проблем със сървъра, на който е инсталиран каталога. Работи се по отстраняването на проблема. Съжаляваме за неудобството.

 2. Здравейте, Габриела

  Приемаме дарения, но ако книгите са издадени след 2005 година.

 3. Здравейте.
  Каква е читателската такса за библиотеката?
  Благодаря предварително за отговора.

 4. Здравейте, госпожо!
  Благодарим ви за предложението, но, тъй като библиотеката не разполага със свободно място, складът е малък и вече е запълнен, най-добре е да изпратите списъка със заглавия и ще Ви отговорим кои книги могат да са ни полезни. Приятен ден!

 5. Здравейте 🙂

  Ще ви бъда благодарна, ако ме запознаете с провеждането на литературните утра „Аз съм вече читател“.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име