ПОКАНА за Отчетно събрание

П О К А Н А

Настоятелството на Народно читалище

“СВЕТЛИНА 1940

 

с в и к в а 

ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ

което ще се състои на 30 март 2018 г.

от 18.00 ч. в Зала 2 на ул. “Тулча” 20

ДНЕВЕН РЕД:

1.ОТЧЕТЕН ДОКЛАД за 2017г.

  1. ДОКЛАД на Проверителната комисия

3.ИЗКАЗВАНИЯ по Отчетния доклад и Доклада на  Проверителната комисия

  1. ПРИЕМАНЕ бюджета на читалището за 2018 г.
  2. ДРУГИ
22.03.2018г.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име