Народно читалище „Светлина“ с ново настоятелство

На 10.03.2017 год. се проведе редовното отчетно – изборно събрание за съставяне на ново настоятелство на НЧ „Светлина“. На него предходното даде отчет за извършените дейности и ремонти в читалището за последните три години, освен това бяха раздадени медали и грамоти на най-дългогодишните читалищни деятели в НЧ „Светлина“.

За нов председател на читалището беше избрана Татяна Битунска, членове на настоятелството са Екатерина Герова и Марияна Панкова. За председател на проверителната комисия беше избран Калин Бураджиев, а пък за членове – Лилия Башева и Жанета Попова.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име