Логопедичен кабинет

ЗАПОВЯДАЙТЕ в

логопедичния кабинет

към читалище „Светлина 1940”

 

В забързаното си ежедневие все по-малко внимание обръщаме на „дребните и незначителни грешки” в говора.

Може би ни харесва „френското р”.

Дайте възможност на детето си да говори правилно!

Това ще му помогне не само в общуването и пълноценното възприемането на околния свят, но и ще му даде сигурен старт  и самочувствие в училище и предстоящето му развитие.

В кабинета се извършва диагностика и терапия на деца от предучилищна и начална училищна възраст.

* нарушения на артикулацията /произнасянето/ на звуковете, най-често с, з, ц, ш, ж, ч, щ, р, л, изопачаване на звукове, пропуски, замени /дислалия/

* нарушение на темпа и ритъма на речта /заекване, запъване/

* езикови нарушения /дисфазия на развитието/

* гласови нарушения /дисфония/

* специфични обучителни трудности при овладяване на писането, четенето и смятането /дислексия/

* различни по степен езиково-говорни нарушения при детска церебрална парализа

* езикови нарушения при интелектуална недостатъчност

* нарушения на тембъра и артикулацията вследствие на вродени цепки на небцето /ринолалия/

 

Контакти:
0898778138
0889588404

www.leksibg.com
logo_s.hristova@abv.bg
Силвия Христова

1 коментар

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име